13 thoughts on “Realistic Special Force Weapons – Binoculars Rifle Big Shotgun and Throwing Arrow Pistol

  1. Uzun zaman dır yokum sebebi internet sizlik olmadığım zamandan beri köy deydim ama geri döndüm geçtiğmiz 4 saat içinden 2 saat inde video larını izledim…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *