Articles, Blog

แดนแพทตี้ Reality | EP.36 | ล้วงลึกแดดดี้ เบื้องหลัง D2B Infinity 2020 [cc]


They want me to wear this combat boot and dance. What do they have on your minds? Are you messing with me? I was eating fried bananas, why are we talking about this? Why don’t we rehearse at the actual venue? The reason is simple, no money. I’m Dan Worrawech’ personal masseuse. We’ve been filming everyday, and every time I see the camera, I know there’s no footage I could use. Hi everyone! See you have to begin like this. So you have to say hi to the camera first? Now we are at RS. We are in the dancing room, but we are here to get some clothes. You have to say it like this. I’ll show you how D2B’s fitting session is like. This is the first person we see, these people are our staffs. So we know what everyone is doing, and that they all get credited. They want me to wear this combat boot and dance. What do they have on your minds? It’s not like that anymore. If it comes off it could break someone’s head. The audience has to look out for these combat boots. Next time just let me know when you are going to film, so I could just start the video nicely. Like this: it’s the third day of practice. And fifth day… Let’s give an update on how you are doing. Ok, ok. How many moves did I practice, like this. You can’t just put the camera in front of my face. It won’t be a surprise then. It has to be real. I can act! Ok, ok. I’m sorry, I forgot.
I used to be an actor. This is the first outfit. We are going to wear this for this song: “Mai Plian Jai (Ter Kon Deaw)”. And “Yak Pen Kon Nun Nai Jai Ter”. How come you can do that?
I asked for the new one. Are you messing with me? You are such a mafia. I’m going skydiving. It looks really tight. This is how women feel. It’s like you are wearing your first bra. Do you think I look ok? No. I think this colour is ok, but this fabric doesn’t work. It doesn’t look cool. I will make a new one. There are some problems. Yesterday Dan said I don’t look cool. Ok now I’m wrong. Dan, don’t make a lot of problems. I’m ok. This is the outfit for the opening. Beam isn’t so confident about this outfit. He’s not happy. He looks like Santa Claus. So now we have to continue fixing it. I think after “Good Boy” you can take your shirt off.
I can’t. Look at all these foods. And they told us to take our shirts off. I think the audience of this video also wants you guys to take the shirts off. I was eating fried bananas and they want us to take the shirts off. How are we talking about this? This is rude. How does the shirt look like? It’s like a jacket. You have to take it off after you say “I’m a good boy”. Show me how. You shouldn’t compare with me. Isn’t it too late? What date is today?
He’s still chewing something. It’s the 7th.
Still one week left. I don’t have energy anymore. This is like a piece of tissue paper that you forgot to throw away. I’m going to wipe my mouth. Do I have a choice?
Yeah, the branded one goes with hip-hop. I’m gonna take the Tommy one. I’m a rapper. It’s from a night market. This one suits better. Feels like I’m in LA. It looks like a running outfit. If you compare them, the other one is better. This one is strange. Here it comes, the necklace. It’s really heavy. How can rappers wear these things. I think it’s too heavy. Is it too heavy?
Did you hear that? I was complaining to the camera. You have good ears. How can they wear this? Are those rapper’s necklaces this heavy? Yes, just like this. It’s like those chain locks. This one is lighter. This is enough. Yes, we didn’t copy anyone. Do you want me to take my shirt off? Do you really want me to take my shirt off? I’ll do it. Yes you can do it.
Let me eat first. Take the fried bananas. Or this, it’s not as heavy. I feel like you are insulting me. Just eat. Just finish it first.
I feel bad for him. Someone follows me to the rehearsal. Now we are at Montri studio to… Can I have a photo with you please? Dan, what time are you going to finish today?
I don’t know. I can’t tell. Hi! Oh you are well prepared, in case I faint. Are you going to faint today? Then they are going to come to me right away. Hello hello. This is the reason we came to Montri Studio. Because when we rehearse, we have to replicate the venue. So it’s like this is the stage.
Yes, it’s the actual scale. Which is the front side? Which is the front side? This right? That’s another side, because we also have a catwalk. So you can use both sides. We can’t find a studio that is as big as Impact. So we have to divide the stage in half. And when we are at one point, we have to turn around. And this is the catwalk. And I would walk to the circle over there. So when I rehearse, I have to move. So if they say catwalk, I have to change the side. Stop the music, then change. And then this way. First I was wondering why don’t we go to the actual venue. The reason is simple, no money. You could pay yourself. Then my pay is gone. I’m going to take you to look at the dancers.
I saw them. They are sitting on the floors. Oh, life of a dancer. You saw them earlier. Those are our dancers, but they don’t have places to sit. So they are sitting on the floor. We should give them an upgrade.
Yeah find them some chairs. I’m going to let you see how upstairs is like. It’s like when you are on the top floor of Impact. Are you going upstairs? Do you want to say something? I saw there’s someone who’s ready to help me. Ung looks really small from here. My legs start to shake. It’s wood. Do they walk on this? I’m going down. Now Dan and Beam had started the rehearsal. Dan do you want this now? What’s wrong? My lips are dried. Can you keep this for me? Do you want it? It’s too girly. Can you tighten it a bit?
Sure. I have to walk, so I don’t have to keep pulling it Around 1 inch. Oh now you are 31? From what?
34. How are you? There are fires on his legs. Why is your outfit so plain? He loves fashion. He can’t wear anything simple. That one doesn’t have fires. We are working hard, but all our staffs are still strong. I chose the word ‘strong’. Because she doesn’t move anywhere. You should work. Give me a massage. It’s not your turn yet. Yes, exercise. You are doing well. It’s good. Don’t forget to give some tip. Tip?
Ok you can stop then. Look at my lips. Is it that fast? I was in the massage video.
Put the chicken for me please. Do you want vegetables?
No, thank you. I’m stealing the food. It looks really good. I’m eating while they rehearse. It’s really delicious. What do you think of that scene? What? It’s break time. Have you eaten? Do you want to eat?
Yes please. What time is it? What time is it?
18:30. Are you hungry? Am bought the fish for you. Did you play this when you were little?
I’m a girl. Wrong side. I have to edit the teaser. Today? He’s going to work even though he already rehearsed today. This is clean food. The deep fried fishballs… I told you the food is clean. Let me take one piece to destroy my health. Dan, Beam, did you wash your hands? You should wash first. Very good. Health and wellness team. Taking care of your health. He said he can’t take the responsibility if something happens to you. I’m ready to run. What are you going run? Just dance. Right, just the dance part. Or do you want to run through everything? Come with me then. So no one can go home first. So you have to put this on so the jacket won’t come off? Are you ok? Sweaty right?
Are you tired? Was it fun? Yes, you guys seemed really enjoy to dance. This is just normal. Are you ok? No. Of course I’m ok! I’m giving my best to this concert. How was the rehearsal? Are you tired?
Yes. I’m going to give you a massage.
Very sweet. It’s almost the concert day, so I’m going to take care of your skin. Foreo UFO Smart Mask. This will help speeding the masking process, it would only take 90 seconds! There’s the hyper-infusion system. This system works with the heat to open up the pores. And second, there’s the T-sonic system, which will vibrate and help diffusing the nutrients into the skin. And last, there’s a cooling system that would help closing the pores. Just as simple as this. First of all, we need the Foreo application. Second, connect the bluetooth. For the masks, they have many formulas to choose from. Everything is made in Korea. Every formula has different program. Today we are going to choose this mask. It’s for use during the day; “Make my Day” Put it here. You can scan the barcode on the back of the pack. So it knows which mask we are using. Then insert the mask and press start. This is the first system that would open up the pores. It’s warm. It’s comfortable. The red LED helps reducing the wrinkles and stimulating collagen production. And the green helps brightening the skin and evens the skin colour. There’s one colour of LED left, the blue. It helps reducing the bacteria that generates acnes. Is it finished? Yes, here. I think it’s really lightweight. And it’s easy to take everywhere. You can buy it from Sephora. Now you can go back to the rehearsal. It’s really fast. Hello. They brought the kids. They grew a lot from last time. It’s been 4 years. 4 months. Which one did you hold, do you remember?
This one. Yes, doesn’t his face change? No, I remember. But he’s bigger right? That’s another one. Are they coming tomorrow? I think so, I will bring them to my mom’s place. So they boys got on the stage, but they are sleeping. Come here my boys. I love them so much. Can I ask you something?
Not yet. So many people already proposed. It’s not the time yet. You should do it here, it’s really grand. Do it in front of thousands of people. Dan it’s the time. They are sleeping. He looks sleepy. This camera. 1-2-3. The lighting is beautiful.
1-2-3. Daddy’s supporters. Daddy forget so many things. Later you have to help your dad. Yes, help daddy and uncle. He nods! We are done with the rehearsal. The dancing part. Then we take a break and later is the singing part. We are going to eat. For about an hour, and what are we going to do next? Did you do the run through?
Not yet, we haven’t even rehearsed with the band. Your shirt is nice! But you can’t see it so well. It’s a good day, D2B. D2B’s day.
The 16th. I think this shirt is really nice, but the staffs they won’t make it for sale. I asked them why. I met your fans earlier. They asked if this shirt is for sale. They wanted to buy it from you?
Yes. You should sell it, it’s beautiful. I have one as well. I’m going to wear it at the concert. For the last song. That’s what they said. I really like it. The staffs really take good care of us. She refills my drink all the time. You always say I’m chubby, so I have to walk constantly. He says I’m chubby. Did you say that?
No, I said strong. She has a good foundation. Very steady. Tomorrow you won’t get any drinks. I don’t have time go to the toilet this often anymore. It’s dinner time. This is our dinner. This food is for the artists. Em bought it. She’s taking very good care of us. If the people at the restaurant see Em, the are happy. Because she buys everything. Last time when she bought the fish balls, the shop could close for a month. Last time when she was there they closed the shop to escape her. Because they actually got enough money from her to stop selling. We’ve got good food. I’m going to come here often because it’s free. We’ve got good food here. Beam always take it home. Where did you buy it Em?
Somewhere behind the place. He’s smiling. My supporter. This is a very good support. I’m a masseuse for this concert. No, only me. Dan Worrawech’s personal masseuse. I won’t do it for anyone else. I’ve been rehearsing since this morning. I didn’t stop. I only came down from the stage at 6 p.m. Let’s go. Are you ready?
No. This is sound-checking right? Look at everyone. Normally we divide the rooms. There are many rooms. This is the dressing room. And this is… I wonder what is Dan + KYB? Who’s this? How can this person be in your room? Why can Beam be alone in his room? What is this +KYB? Let’s see what KYB is. KYB, come out! There it is! So KYB=Keyboard. So you even have to write it there? So he has a keyboard in his room. They are afraid I’d be depressed. They want me to be with music. So I can play something while waiting. Oh so cool! I’m going to get my hair done. Are we going to film your hair styling? How are you gonna do your hair? I’ll see. How are you going to do his hair today? Do you want to see the reference? Ok let me see. Here! Let’s see how I’ll look like. If you can make my hair like this, I’m going to do this pose on stage. We are going to make it straight up. First I wanted to make the second one. But I think only one would work. I don’t even have time to pee. You should wear diapers. Then people will see I’m wearing it. My fans will misunderstand. But I think they won’t think it’s a diaper. They would think it’s something else. Who is this guy? I’m a good boy. I did it on the wrong side. You almost look like a bad boy. But your face makes you look like a good boy. Are you sleepy?
I am. Are you going home first?
Yes I am. You are going to do the run through right?
Yes. After my hair is done, I’m going to change and then do the run through. 21:30. Now we have 15 minutes left. What is this hair? Where did you get the inspiration? It’s like a bird nest. Wow they look similar. You seem confident. Do you mean me or Beam? Hey Mr. Police. I think I should leave some hair out. Where? Here. It’s funny. I’m leaving now. Good bye, see you tomorrow. We are going to D2B Infinity Concert 2020. Drive safe home. I’ll be here. Call me when you are home. Ok!
Bye. Bye bye. Text me when you get home. See you tomorrow. Who are you? I don’t see your face. And today is the day! The 16th! Today is a good day, it’s D2B day! I’m very excited! I don’t know when I’ll sing again. I don’t know when we will have the concert again and when we will meet all the fans. They are always nice every time. They are super nice. And when they scream just once, it makes my life longer. I don’t know if I will have the opportunity to thank you guys after, so I’d like to thank you all in advance. Really, thank you. I’m at the right place. It’s my concert. I didn’t get lost. You are wearing the same shirt. I only have one. This shirt is super cool. It’s very cool. Have you eaten? Yes, and then I started the rehearsal right after eating. Hi Beam. Are you still sleepy? Not anymore. Do you want to go on stage?
No. I didn’t dress up to be on the stage. This is how it is. Min is here, I will bring her up here. Aren’t you afraid she would get sick?
I don’t know. First they didn’t plan to come, and suddenly they decided to come. I hope she won’t run away from me. Let’s see if she will run away. They will come here later, I gave them the access pass. Let Beam go say hi and see if she runs away. Or she only runs away from me.
That’s sad. Smile. Have you eaten? Let’s see if she’s only afraid of me or also Beam. This is Pattie’s niece, she is afraid of me. Is she afraid of you too? Are you shy? She’s in a good mood. You should eat. I can only breath with half of my lung.
Why? Is it too tight? Can I have five minutes to practice in the other room? Did you see the sign? Yes, I was really confused at first. What is KYB?
Keyboard. It’s sharing the room with me. Now I’m walking into Impact Arena. I’m excited. Also excited for Dan and the fans and everyone. I think everyone is ready. Let’s have a look inside. It’s your first time ever at a concert right? Do you know what’s going on? Here we are, this is our room, VIP17. You can buy lotto with this number.

100 thoughts on “แดนแพทตี้ Reality | EP.36 | ล้วงลึกแดดดี้ เบื้องหลัง D2B Infinity 2020 [cc]

 1. อยากไปรอบ2 แต่อดไป….ร๊ากกกกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะพี่แดน

 2. รักกก อยากให้มีคอนเสิร์ตอีกกก รอนะคะ #ติ่งd2b พี่แดนรอบหน้าขอเพลงนายเจ็บฉันเจ็บด้วยน๊าาา💙💚❤️

 3. ชอบโม้เม้นตอนกลับบ้านแล้วมีแฟนคลับพี่แดนมาโบกมือบายบ่ายจังง ดูอบอุ่นดี😊

 4. รักพี่แดน รักดีทูบี เสมอตลอดไปน่ะค่ะ
  ว่าจะนานแค่ไหนก้รัก D2B😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤

 5. ฮรืออออ ฮามาทั้งคลิปน้ำตาไหลช็อตจุดธูปไหว้พี่บิ๊กเลย 😭😭😭
  คิดถึงคนบนฟ้าจัง❤️

 6. พี่แดนขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณทุกๆอย่าง ในคอนเสิร์ต ที่พี่ทุ่มเทซ้อมทุกวัน ทั้งซ้อมเต้น ทั้งซ้อมร้อง แบบหนักมากๆ แม้พี่จะเหนื่อยแค่ไหน แต่พี่ก็สู้ เพื่อความสุข ความทรงจำ ที่ได้มีร่วมกัน ให้ได้จดจำตลอดไป สิ่งที่พี่ทำมันมีความหมายมากๆเลยนะคะ หนูอยากบอกว่าหนูมีความสุขมากๆ ที่ได้ฟังพี่ร้องเพลงมองพี่อยู่บนเวที เห็นพี่ยิ้ม พี่หัวเราะ ยิ่งทำให้หนูมีความสุขมากเป็นหลายๆเท่าเลยนะ ขอบคุณน้องแพทที่อยู่ข้างๆพี่แดนเสมอ 😘 เป็นกำลังใจให้พี่แดนและน้องแพทเสมอนะคะ 🙂

 7. ขอบคุณตากล้องที่แอบถ่ายพี่บีมถอดเสื้อค่ะ 555 เลิ้ฟๆ

 8. คอนเสิร์ตสนุกมาก ถ้าจัดอีกสัญญาจะไปดูอีกแน่นอน

 9. ดีใจมากที่วันนั้นได้เจอน้องอังด้วย คอนเสิร์ต​สนุกมาก แล้วเราจะได้เจอกันอีกนะค่ะ 💚💙❤️🤟🤟

 10. นึกถึงวันคอนเสิร์ต ยังออกจากอิมแพคไม่ได้เลยนะ Daddy 😘

 11. พี่แดน ผอมลง หล่อ อยู่แล้ว หล่อขึ้นไปอีก พี่กู

 12. ทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ต​ของ​D2B​ จะบอกกับตัวเองเสมอว่า​ ต้องไป​ เพราะอยากจะเก็บช่วงเวลาดีๆ​ แบบนี้ไว้ให้มากที่สุด​ ขอบคุณพี่แดน​ พี่บีม​ และพี่บิ๊ก​มากๆนะคะ​ ทุกครั้งที่ได้เจอพวกพี่​ มันทำให้หนูมีความสุขมากจริงๆ​ คอยเติมพลังและกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ​ หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกหลายๆครั้งน้าาาา​ รัก​นะคะ ❤️💙💚

 13. ขอบคุณคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ทำให้เราได้เจอกันหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกนะคะ
  ประทับใจมากๆ รัก D2B ตลอดไปค่ะ♥️♥️

 14. เพลงแฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารัก คือแบบบ ไม่ไหวววว

 15. เข้าใจว่าเป็น FC นักร้องมาตลอด ที่แท้เป็น FC คณะตลกหรอกหรอเนี่ยะ 55

 16. คิดถึงพี่บิ๊ก พี่บิ๊กจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป

 17. ขอบคุณพี่แดนนะค่ะที่มอบความสุขให้ sniper #รัก (D2B) ไม่มีวันสิ้นสุด

 18. ดีใจมากค่ะ ที่ครั้งนี้ไม่พลาดที่จะไปดูคอนเสิร์ตของ บอยแบนด์ ที่ดังที่สุด (ตอนสมัย ม.1😅) ทุกภาพในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่มีวันลืมเลยค่ะ แล้วเราจะได้พบกันอีกครั้ง จะรอวันนั้น และจะไม่พลาดแน่นอนค่ะ #FCd2bForever

 19. โตมากับD2B. พี่บิ๊กยังอยู่กับพวกเราเสมอ เพราะพวกพี่2คน=พี่บิ๊ก พวกพี่คือD2B. ไม่อยากจะบอกว่าติดตามตั้งแต่อยู่อนุบาล1 5555 เดี๋ยวDaddy Danโกรธเอา😂😅😍😍😍

 20. น้ำตาไหลตรงช็อตไหว้พี่บิ๊ก…รับรู้ได้ว่าพี่แดนพี่บีมคิดถึงพี่บิ๊กมากจริงๆ
  D2Bยังอยู่ในใจเสมอ…วงแรกและวงเดียวที่ไปดูคอนเสิร์ต รักตลอดไป🤟🤟🤟

 21. จะรอคอนเสิร์ตครั้งต่อไปนะคะ ไม่ว่าจะมีกี่รอบก้อจะตามไปดูทุกครั้งค่ะ ชดเชยให้กับตัวเองที่ตอนนั้นอยู่ตจว.ได้แต่ติดตามทางทีวีเวลามีคอนก้อคอยซื้อดีวีดีมาดูร้องไห้ตามทุกครั้ง ตอนนี้โตแล้วๆได้มาอยู่กทม.และได้สัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ตดี2บีตอนคอนเสิร์ตคิดถึงดี2บีครั้งก่อน หลังจากนั้นก้อบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าพี่ๆจะจัดคอนเสิร์ตตอนไหนกี่รอบ หนูก้อจะต้องไปให้ได้ค่ะ💚💚

 22. ช่วงนี้หลงแด๊ดดี๊แดนกับอังอังหนักมาก มูฟออนจากคอนไม่ได้สักที

 23. ยิ้มตามตั้งแต่ต้นคลิปเลย น้ำตาไหลตอนบอกพี่บิ๊ก😥

 24. ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตคะ สนุกมากๆคะ

 25. ช็อตที่จุดธูปไหว่พี่บิ๊กคือน้ำตาคลอเลย รักและคิดถึงพี่บิ๊กเสมอ ถึงไม่ได้ไปแต่จะคอยติดตามพี่ๆแบบนี้ตลอดน้า เป็นติ่งD2B เพราะครูศิลปะตอนประถม 😂🤭

 26. น้ำตาไหลเฉยเลยตอนเห็นฉากจุดธูป ขอบคุณมากๆนะคะที่มีคอนเสิร์ตให้เราได้หายคิดถึงขึ้นมาอีกนิดนึง 🙂 เชื่อว่าอีกไม่นานนี้เราคงได้เจอกันอีก เพลงดีทูบีเยอะพอให้จัดคอนอีกหลายๆรอบแน่นอน! ถ้าเต้นไม่ไหวนั่งร้องนั่งแซวคนดูเฉยๆเราก็ยอมนะ แค่นั้นก็สนุกล้าว กิกิ

  ปล. ทำเสื้อขายเถอะ อยากได้จริงๆนะ พลีสส ♡

 27. เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ต
  ขอบคุณที่เติมเต็มช่วงเวลาความสุข
  ดีใจ สุขใจ ปลื้มใจ ตื้นตันใจ
  มองนาฬิกาตลอดเวลาเลย
  อยากให้เวลาเดินช้าลง
  จะได้อยู่นานๆ
  รักและจะเป็นกำลังใจให้เสมอ
  พี่แดน & พี่บีม

 28. ทุกคริปคือความสุข แต่คริปนี้ ทั้งสุขทั้งอิ่มใจ ร้องไห้หนักมาก ตอนที่จุดธูปถึงพี่บิ๊ก รักและคิดถึงเสมอ

 29. เด็กๆน่ารักมากเลยค่ะ ทั้งน้องธีร์ น้องภีร์ และน้องมิณ น่ากอดน่าฟัดทุกคนเลย 😃

 30. พี่แดนอยู่ที่ไหนเสียงหัวเราะต้องมาก่อนนน555555555พี่แดนหล่อมากกกก พี่แพทก็น่ารักเป็นกำลังใจตลอดเลย🥰

 31. หน้าเด็กทั้งคู่เลยน้องแดนน้องแพท❤️❤️

 32. รักดีทูบีมากๆนะคะ รอวันดีทูบีอีกครั้ง ขอบคุณที่ทำคลิปให้หนูได้หายคิดถึง ตอนนี้ยังออกจากอิมแพคไม่ได้เลยค่าา ❤️💚💙

 33. เป็นช่องเดียวที่ดูจบทุกคลิป….FC D2B ค่ะ

 34. Sniper จะยังอยู่กับ D2B ตลอดไป นู๋จะติดตามพวกพี่ๆในทุกๆผลงานนะคะ คอนเสิร์ตสนุกมาก เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพี่แดนใกล้ๆ ปลื้มปริ่ม แค่นี้ก็มีความสุขแร้วค่ะ
  จะรอดู EP.ต่อๆนะคะ

 35. ทำไมต้องจีบกันตลอดเวลา โอ้ยเขินพี่แพท

 36. อิจฉาน้องล่ำสันจุง ได้นวดๆๆให้แด๊ดดี้ด้วย

 37. เหนือสิ่งอื่นใดค่ะ แดนซ์เซอร์นี่คือ k girl ใช่มั้ยคะ!!!ฮื่อออออในคอนหนูเห็นทั้งยัยเกี๊ยว พี่เนียร์ พี่เนล แงงงงน่ารักไปหมดดดด

 38. ยังออกมาจากคอนฯ ไม่ได้เลยค่ะ … มันคิดถึงและรักมากๆๆๆ… บรรยายไม่ถูกเลยจริงๆค่ะ #ที่สุดของใจ #D2B ❤💚💙

 39. น้องมิณโตแล้วน่ารักมากมากกกกก อยากให้ทำคลิปกะน้องมิณอี๊กกกก🥰

 40. ครบอาทิตย์แล้วยังออกจากอิมแพคไม่ได้ความรู้สึกยังติดอยู่เลยยย เมื่อไหร่จะได้ดูอีกกกกกกก

 41. ตอนก่อนขึ้นคอนที่ไหว้พี่บิ๊กคือน้ำตาไหลเลยอ่ะ ฮืออ คิดถึงมากๆๆๆ

 42. แล้วจะมีคอนเสิร์ตอีกเมื่อไหร่คะ อยากให้มีทุกปีเลยคะ

 43. ขอบคุณที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับนะคะ มีความสุขมากๆที่ได้ดูค่ะ#รักพี่แดน #รักD2B นะคะ ♾💚❤️

 44. ทำไมแค่เห็นพี่แดนกะพี่บีมจุดธูปก็น้ำตาไหลเลย😭 งงตัวเองมากแค่อะไรที่เกี่ยวกะพี่บิ้กพี่แดนพี่บีมมันสามารถทำให้เราน้ำตาไหลออกมาได้ง่ายๆเลย อยากให้พวกพี่รู้จังว่ารักพวกพี่มากเลยรู้มั้ยยยยย

 45. ในฐานะที่เป็นfcd2bมาตลอด10กว่าปีขอหัวใจจากเจ้าของช่องหน่อยจ้า

 46. อยากจะบอกว่า คอนนี้เป็นคอนแรกในชีวิตเลยคะ ดีใจมากๆที่ได้มา เดินทางมาจากต่างจังหวัดหอบลูกๆมาด้วย ฝากลูกไว้กับน้องไว้กับสามีเพื่อคอนนี้เลยคะ จะรอคอนหน้านะคะอีกกี่ปีก็จะรอ รักD2Bตลอดไป รักน้องแพตตี้ด้วยน๊าาาา💚💚💚

 47. น่ารักมากเลยยย ขอบคุณที่ทุ่มเทเพื่อพวกเราขนาดนี้นะคะ รอไปคอนต่อไปอยู่น้าา D2B เสมอและตลอดไป 💚

 48. ตอนบอกพี่บิ๊ก จุกที่อกเลย คถ.มากๆๆๆ #D2Bตลอดไป 1เดียวที่สุด

 49. รวมทั้งความฮา ความซึ้ง ความประทับใจ ในคลิปเดียวต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผมสัญญาผมจะรอคอนเสิร์ตD2B ครั้งต่อไปแน่นอนครับ สัญญาครับ I Am Sniper ❤D2B❤

 50. ดีใจ..ปลื้มใจ..ซึ้งกับทุกๆคนกับความรักมากมายที่มีให้พี่D2Bจังคะ..ทุกสิ่งทุกอย่างคือความรักคะ

 51. รักๆๆๆๆๆๆ😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 52. ชอบฟังพี่แดนร้องเพลง💚 อยากให้ชวนพี่บีมทำ cover เพลงดีทูบีลงยูทูป

 53. ตอนยืนจุดธูปไหว้พี่บิ๊ก ร้องไห้ออกมาเลย ยิ่งตอนพี่แดนพี่บีมยืนมองรูปพี่บิ๊ก ยิ่งร้องหนักเลย ร้องจนจบคลิป 😭

 54. เพราะรักในสิ่งที่ทำและความผูกพันของ #BigDanBeam ทำให้มี D2B ตลอดไป #Sniper จะอยู่กับ D2B ตลอดไปเช่นกัน ขอบคุณ RS และทีมงานทุกท่านที่สร้าง D2B ขึ้นมาเพื่อสร้างความสุข แรงบันดาลใจ และพลังบวกให้กับ #Sniper และผู้คนอีกมากมาย

 55. อยากได้เสื้อวัน(ดีทูบี)ซื้อได้ที่ไหนค่าาาา

 56. โอ้ยย คบนานขนาดนี้ ยังหวานตลอดดดด ฆ่าคนโสดแบบเราตายไปเลยยย 😆😆😆

 57. นอ้งมีนน่ารักมากน่ารักทั้งน้าทั้งหลานเลยจ้า

 58. รักทั้งน้องแดนน้องแพตเลยรออยู่นะค่ะเมื่อให่รจะแต่งซะที่เอ่ย😍❤

 59. อยากบอกว่าเป็นการไปดูดีทูบีทั้งสองครั้งฟินทุกครั้ง ครั้งแรกเราเจอกันตอนพี่ๆมาเล่นคอนเสิร์ตที่จ.เลยเรานี้อยู่หน้าเวทีเลยจ้า ฟินมากพี่ๆหล่อน่ารักทุกคน หลังจากที่พี่บิ๊กจากพวกเราไปแล้ว และพี่ๆกลับมาทำคอนเสิร์ตย้อนความคิดถึงอีกครั้ง เราก็อยากไปร่วมทุกครั้ง แต่ไม่รู้ทำมั้ยครั้งนี้อยากมาคอนเสิร์ตนี้มากกก บอกกับตัวเองว่าฉันต้องไปดูให้ได้และต้องกดบัตรให้ทันแล้วในที่สุดเราก็ได้กับมาพบกันอีกครั้งค่ะ ประทับใจทุกฉากทุกตอนเลยไม่เสียใจเลยจิงๆที่เราอยากไปดูค่ะ #sniper❤🔫

 60. รักD2Bมาก❤️ คิดถึงพี่บิ๊ก และจะติดตามพี่แดนพี่บีมตลอดไป รอคอนเสิร์D2Bอีกนะคะ

 61. ดูตอนจุดธูปไหว้พี่บิ๊ก น้ำตาคลอเลยอะ พี่บีมให้กำลังใจพี่แดนแบบ เข้าใจความรู้สึกเลยอะ ถ้าพี่บิ๊กรับรู้คงดีใจมากแน่ๆเลย รักทั้ง 3 คน 🥰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *